Cydnabyddiaethau

Cydnabyddiaethau

Mae'r cynnwys a gaiff ei gydnabod isod yn Berchnogol (gweler telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) ac fe'i defnyddir o dan drwydded a'i gyflwyno o dan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Licence

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchnogol ac fe'i defnyddir o dan drwydded (nid yw'n destun Trwydded Creative Commons). Cydnabyddiaeth Ddiolchgar yn cael ei wneud at y ffynonellau canlynol am ganiatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Ffigurau

Ffigur 2 Cyhoeddwyd y llun gyda chaniatâd y Gymdeithas Dadansoddi Trafodion Ryngwladol

Ffigur 3 Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd caredig Belbin Associates, www.belbin.com

Delwedd Uned

Drwy garedigrwydd iirraa

Dysgu mwy

Rhagor o wybodaeth am:

1. Astudiaethau Cymraeg eraill ar y pwnc hwn.

http://www.open.edu/ openlearnworks/ mod/ page/ view.php?id=53849

2. Cynnwys astudio cysylltiedig gan y Brifysgol Agored.http://www.open.ac.uk/ choose/ ou/ open-content

3. Y pwnc hwn a deunyddiau'r cwrs, sydd am ddim, ar OpenLearn http://www.open.edu/ openlearn/

4.Astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio cymwysterau ar-lein. http://www.openuniversity.edu/

4 Cyflenwad a galw: Stori Kiran