Deilliannau Dysgu

Drwy gwblhau'r bloc hwn a'r cwis cysylltiedig, byddwch yn:

  • deall effaith newid arnoch chi a'r opsiynau sydd ar gael i chi.

1 Beth rydw i wir ei eisiau o waith?