Cyflwyniad a chanllawiau

Mae Cynllunio dyfodol gwell yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried newid swydd, yn meddwl tybed sut y gall symud i fyny'r ysgol neu ddychwelyd i'r gwaith ar ôl seibiant, a'r sawl a allai fod yn anelu at bethau gwell.

Mae pob adran o'r cwrs yn cynnig cwisiau byr, rhyngweithiol sy'n profi eich gwybodaeth.

Os byddwch yn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn ennill cyfres o fathodynnau ar-lein a datganiad cyfranogi. Nid yw'r cyrsiau hyn yn cynnig unrhyw gredyd academaidd ffurfiol. Fodd bynnag, maent yn cynnig ffordd i chi drosglwyddo o ddysgu anffurfiol i ddysgu ffurfiol.

Canllawiau ar gyfer defnyddio fformatau amgen