Skip to main content

ဉာဏ်စမ်းရုပ်ဆက်အချပ် ၃ ချပ် နံပါတ် ၃ ကအပေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

 အဆင့် ၃ အဝေးမှသင်ယူသူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု ရှိနေပြီလား