Cydnabyddiaethau

Cydnabyddwn yn ddiolchgar y ffynonellau canlynol am ganiatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Heblaw am ddeunyddiau trydydd parti a lle nodir yn wahanol (gweler telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Licence

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchnogol ac fe'i defnyddir o dan drwydded (nid yw'n destun Trwydded Creative Commons). Gweler telerau ac amodau.

Testun

Dyfyniad o Smith, D. ‘Ross asks BBC: “Where are all the black faces?”’ ar http://observer.guardian.co.uk. Guardian, dyfyniad o Kondo, D.K. (1990) Crafting Selves: Power, Gebder and Discources of Identity in a Japanese Workplace, The University of Chicago Press.

Ffigurau

Ffigur 1 Jack Jones/(h) f1 online/Alamy;

Ffigur 8 (h) Profimedia International S.R.O/Alamy;

Ffigur 10 (h) Rex Features;

Ffigur 11 (h) David Young-Wolff/Alamy;

Ffigur 13 Hawlfraint (h) Popperfoto/Alamy.

Delwedd yr uned

Cynhyrchwyd y sain a'r fideo gan y Brifysgol Agored

Dysgu mwy

© Science Photo Library

Rhagor o wybodaeth am:

1. Astudiaethau Cymraeg eraill ar y pwnc hwn.

http://www.open.edu/ openlearnworks/ mod/ page/ view.php?id=53849

2. Cynnwys astudio cysylltiedig gan y Brifysgol Agored http://www.open.ac.uk/ choose/ ou/ open-content.

3. Y pwnc hwn a deunyddiau'r cwrs, sydd am ddim, ar OpenLearn http://www.open.edu/ openlearn/

4. Astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio cymwysterau ar-lein. http://www.openuniversity.edu/