4 Rhywedd a 'hil'

Sandra Betts a Charlotte Williams

Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar y prif wahaniaethau hiliol a'r prif wahaniaethau rhwng dynion a merched yn y Gymru gyfoes, ond mae'n bwysig trafod y materion hyn mewn cyd-destun hanesyddol. I'r perwyl hwn, mae'r adran hon yn edrych ar rai syniadau, portreadau a damcaniaethau ynglŷn â hil a rhywedd yn ystod yr 20fed ganrif hyd at heddiw.