Cyflwyniad

Nid 'hanes Cymru' yw'r cwrs hwn, ond mae'n ymwneud â hanes Cymru. Hynny yw, nid yw'n mynd ati i ymdrin â hanes Cymru yn gynhwysfawr neu’n gronolegol; yn hytrach, mae'n archwilio agweddau dethol ar hanes Cymru. Mae hefyd yn ymwneud â hanes Cymru yn yr ystyr ei fod yn ymwneud â haneswyr Cymru a sut maen nhw’n ymarfer eu crefft. Fodd bynnag, mae haneswyr Cymru o reidrwydd yn rhan o gymuned ehangach o haneswyr, felly gellid darllen y cwrs hefyd fel astudiaeth o'r modd y mae haneswyr (o ba bynnag wlad, cyfnod neu bwnc) yn mynd ati i ysgrifennu hanes

Tynnwyd cynnwys y cwrs o’r llyfr darllen ar gyfer y cwrs Prifysgol Agored A182Small country, big history: themes in the history of Wales, nad yw’n cael ei ddysgu gan y Brifysgol mwyach. Os ydych eisiau astudio gyda ni yn ffurfiol, efallai yr hoffech archwilio cyrsiau eraill yr ydym yn eu cynnig yn y maes pwnc. [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Tynnwyd y deunydd a baratoir yn y cwrs hwn o brosiect llawer mwy o’r enw Welsh history and its sources. Yr ydym wedi dethol wyth set o ddeunyddiau, bob un yn cynnwys uned o’r cwrs hwn.

Gellir darganfod mwy o gyrsiau a chymwysterau cyfrwng Cymraeg yma.

Lawrlwythiadau yn perthyn i’r ddogfen yma

Gallwch lawrlwythio’r ffeiliau yma i’w defnyddio all-lein neu ar ddyfais symudol.

The materials below are provided for offline use for your convenience and are not tracked. If you wish to save your progress, please go through the online version.

Sut mae’r cwrs hwn yn cael ei drefnu