Para 3.17

O ddiwedd Awst 1843 roedd cyfarfodydd protest cyhoeddus yn disodli terfysgoedd, yn rhannol oherwydd bod y ffermwyr yn tynnu yn ôl o drais ac yn rhannol oherwydd bod presenoldeb milwyr yn annog pwyll. Ond er bod llai o achosion, tyfodd y terfysgoedd yn fwy treisgar. Fe wnaeth gweithgareddau dychrynllyd ciwed o ddihirod a oedd yn cymryd arnynt eu bod yn Ferched Beca, ac a oedd yn gweithredu o Bum Heol, ger Llanelli, dan arweiniad Shoni Sguborfawr annymunol a'i ganlynwr, Dai'r Cantwr, droi ffermwyr parchus yr ardal honno yn erbyn Beca erbyn diwedd Medi. Yn ogystal, fel y dangoswyd, roedd ffermwyr gorllewin Cymru yn bryderus yn ystod mis Medi yn sgil tôn groch eu gweithwyr. Yn unol â hynny, erbyn diwedd y mis roedd y ffermwyr eu hunain wedi rhoi taw ar Beca, gyda dim ond achosion unigol yn digwydd o hynny ymlaen ar gyrion y rhanbarth.