Para 4.6

Mewn rhai rhannau o'r deyrnas, arweiniodd newidiadau o'r fath at wrthryfel difrifol. Roedd rhai sylwedyddion ar y pryd wedi rhagweld trafferthion yng Nghymru, ond ni ddigwyddodd hynny. Pam, felly? Efallai bod yr ateb i’w gael mewn cyfuniad o ffactorau crefyddol a seciwlar. Roedd y grymoedd hynny a oedd wedi ynysu’r Cymry yn erbyn heresi a beirniadaeth Brotestannaidd hefyd yn tueddu i’w cadw rhag y mwyaf pwerus o’r tueddiadau diwygio uniongred. Mae absenoldeb beirniadaeth neu ddadlau ynddo'i hun yn arwydd clir o gyflwr simsan crefydd. Digwyddodd gan fod y rhan fwyaf o'r Cymry, yn lleygwyr ac offeiriad fel ei gilydd, yn tueddu i fod wedi eu cyfarwyddo’n wael a’u bod yn arwynebol yn eu cred grefyddol.