Ffynh 4J

Nyni droeson gan ffydd Sayson,

Ni ddaw ein calonnau ni byth yn eu lle ...

Fe aeth dy demlau yma a thraw Oll yn llaw y lleygion;

A’th eglwysi ymhob lle Yn gornelau gweigion ...

Briwio’r allorau mawr eu braint A’u troi yn ddifraint ddigon;

Gosod trestel yn ddiglod

Fel gwarchiod gweddwon; Wedi ysbeilio Duw a’i dy ...

(We have been turned by the faith of the English, our hearts will never return to their rightful place ... Thy temples have, hither and thither, all gone into the hands of laymen; and thy churches everywhere are nothing but empty corners ... Destroying the altars once so privileged and turning them into deprived objects; placing an unhonoured trestle like a widow’s boards; having despoiled God and his house ...)

(Tomos ab Ieuan, Hen Gwndidau in L.H. James and T.C. Evans (eds) Hen Gwndidau, Carolau a chywyddau, 1910, pp. 33, 39, 44 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] )