Para 5.17

Yn naturiol cafodd y newid sylweddol mewn poblogaeth sgil-effeithiau cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol pellgyrhaeddol. Roeddent yn adlewyrchu’r newid sylweddol a ddigwyddodd yn strwythur economaidd Cymru. O ran yr economi, cyfrannodd hyn at gynnydd cyffredinol mewn incwm oherwydd ei fod yn golygu symud adnoddau i ffwrdd oddi wrth amaethyddiaeth â chynhyrchiant isel a thuag at ddiwydiant â chynhyrchiant uchel.