Para 5.22

Y broblem oedd bod hyn wedi digwydd ‘sawl gwaith drosodd’, ac roedd hynny’n golygu bod mewnlifiad enfawr o bobl o’r tu allan i Gymru. Roedd hyn ar raddfa (o leiaf 100,000) ac o fewn cyfnod (un degawd) a oedd yn golygu ei bod yn annhebygol neu’n amhosibl eu cymathu. Yn ogystal â hyn roedd y twf enfawr yng ngweithlu’r pyllau glo yn y degawd hwn yn dangos yn glir nad oedd y don anferth hon wedi ei chyfyngu i borthladd oedd arfordirol Casnewydd, Caerdydd a’r Bari a oedd eisoes wedi eu Seisnigo’n gryf.