Para 5.4

Mae’r awgrym hwn yn cael ei gadarnhau gan yr ail ystyriaeth. Mae’n bosibl cyfrifo graddau a chyfradd cynnydd naturiol (h.y. faint yn fwy o enedigaethau na marwolaethau) i bob sir o 1841 ymlaen. Roedd y ffigur yn gadarnhaol i bob sir yng Nghymru am bob degawd hyd at 1911. Felly dylai poblogaeth bob sir fod wedi codi ar sail y cynnydd naturiol: fodd bynnag, mewn nifer o achosion roedd y cynnydd gwirioneddol yn llawer llai (ac mewn rhai siroedd roedd gostyngiad gwirioneddol i’w weld mewn rhai degawdau). Mae’n rhaid priodoli’r gwahaniaeth i’r ffaith bod pobl wedi symud o’r siroedd arbennig hynny.

Ffigur 5.2 Cyfanswm poblogaeth 1911