Para 6.3

Mae hanes merched yng Nghymru’n rhan o’r patrwm trwy Brydain gyfan. Yn y traethawd hwn hoffwn edrych ar hanes merched Cymru yn y blynyddoedd rhwng y ddau ryfel. Rhaid gwneud hynny er mwyn gallu cymharu’n ddilys â’r fytholeg am ferched Cymru yn yr un cyfnod. Er mwyn gwneud hynny byddaf yn edrych ar waith cyflogedig merched yng Nghymru, merched yn y cartref ac ymgyrchoedd merched.