Edward I a Chymru

Rees Davies

O:Edward I and Wales, golygwyd gan Herbert a Gareth Elwyn Jones, Welsh History and its Sources (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 1988).