Para 7.16

Nid yw’n hawdd cynnig ateb i gwestiynau fel y rhain, yn sicr nid ateb pendant. Mewn hanes y gorau y gallwn ei wneud yw taflu goleuni newydd. Ond trwy daflu goleuni newydd yn hytrach nag aros yn yr unfan, trwy ofyn cwestiynau newydd, trwy edrych ar ein ffynonellau mewn gwahanol ffyrdd a thrwy sylwi beth yw eu diffygion yr ydym yn symud yn eu blaenau ac yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o hanes. Mae hyn yn wir am gyfnodau ymhell yn ôl mewn amser y mae dehongliadau parod iddynt, fel concwest Edward I, ag ydyw o bynciau mwy diweddar sydd â mwy o dystiolaeth ar eu cyfer

Coron a chymunedau: cydweithio a gwrthdaro (A.D.Carr)