Coron a chymunedau: cydweithio a gwrthdaro (A.D.Carr)

O: Edward I and Wales, golygwyd gan Trevor Herbert a Gareth Elwyn Jones, Welsh History and its Sources (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 1988).