Para 7.19

Nid yw’n dasg hawdd diffinio’r cysyniad canoloesol o gymuned. Yn y dywysogaeth gallai olygu mewnfudwyr Cymraeg neu Saesneg a drigai’n bennaf yn y bwrdeistrefi newydd, a gallai unigolyn berthyn i sawl cymuned yr un pryd; safai yng nghanol cyfres o gylchoedd consentrig, yn cynrychioli ei gymdogaeth ei hun, ei sir a’r dywysogaeth. Yn ei hanfod, y bobl oedd y gymuned, yn hytrach nag uned wleidyddol diriogaethol, a defnyddid y term hefyd am arweinwyr y bobl hynny, a siaradai ac a weithredai ar eu rhan. Roedd y llys sirol, a gyflwynwyd gan Edward yn Ystatud Cymru’n fforwm lle gellid rhoi llais i ddymuniadau’r brenin a lle gallai cynrychiolwyr y brenin drafod materion fel trethi a chynnal trefn; yr un pryd gallai’r gymuned gyflwyno ei chwynion a’i cheisiadau i’r awdurdodau.