Para 8.7

Bellach roedd Lloyd George yn ffigwr gwleidyddol o bwys ym Mhrydain. O Ragfyr 1905 i Ebrill 1908 bu’n gwasanaethu yn y Cabinet fel Llywydd y Bwrdd Masnach, a bu’n llwyddiannus iawn. Wedi hynny, tan y rhyfel bu yn y Trysorlys ac ef yw Canghellor y Trysorlys mwyaf pwerus a chreadigol yn hanes Cymru fodern.