Cydnabyddiaethau

Yr Athro Trevor Herbert a'r Athro Gareth Elwyn Jones oedd golygyddion y gyfres wreiddiol 'Welsh History and its Sources' sy'n sail i ddeunydd y cwrs hwn, ac mae'n rhaid diolch yn fawr iddynt ac i bawb a gyfrannodd at y prosiect gwreiddiol hwnnw. Mae'n cynrychioli cyfraniad sylweddol i'r gwaith o astudio hanes Cymru a hanesyddiaeth, ac mae'r cwrs hwn yn ogystal â chwrs cysylltiedig y Brifysgol Agored yn rhan o'i etifeddiaeth.

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchnogol ac fe'i defnyddir o dan drwydded (nid yw'n destun Trwydded Creative Commons). Gweler telerau ac amodau.

Deunydd y cwrs hwn yw'r fersiwn ar-lein o'r Darllenydd ar gyfer y cwrs Prifysgol Agored A182 Small country, big history: themes in the history of Wales. Mae pob un o gyrsiau'r Brifysgol Agored yn gydweithredol iawn ac yn fentrau cymhleth sy'n cynnwys tîm cwrs a nifer o staff y Brifysgol, ac mae angen diolch i nifer o gydweithwyr. Tîm y cwrs oedd: Yr Athro Trevor Herbert, Yr Athro Gareth Elwyn Jones, Dr Matthew Griffiths, Dr Bill Jones, Yr Athro Chris Williams, Yr Athro Anne Laurence a Dr Helen Barlow.

Dysgu mwy [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Ragor o wybodaeth am:

1. Astudiaethau Cymraeg eraill ar y pwnc hwn.

http://www.open.edu/ openlearnworks/ mod/ page/ view.php?id=53849

2. Cynnwys astudio cysylltiedig gan y Brifysgol Agored http://www.open.ac.uk/ choose/ ou/ open-content.

3. Y pwnc hwn a deunyddiau'r cwrs, sydd am ddim, ar OpenLearn http://www.open.edu/ openlearn/

4. Astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio cymwysterau ar-lein. http://www.openuniversity.edu/