Llyfryddiaeth

Mae nifer o gyhoeddiadau ar ffurf cyfnodolion yn bwysig ar gyfer astudio hanes Cymru – cyhoeddir y canlynol mewn Saesneg neu yn ddwyieithog. Mae casgliad cynhwysfawr o gyhoeddiadau Cymreig (yn y ddwy iaith) ar gael yn rhad ac am ddim yn electronig ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

  • Cyhoeddir Cylchgrawn Hanes Cymru (Welsh History Review) ddwywaith y flwyddyn gan Fwrdd Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Cymru. Gellir chwilio trwy ei dudalennau cynnwys ar-lein ar wefan Cylchgrawn Hanes Cymru.

  • Mae Llafur, Cymdeithas Hanes Pobl Cymru, yn cyhoeddi cyfnodolyn blynyddol, Llafur: Cylchgrawn Hanes Pobl Cymru. Gellir chwilio trwy ei dudalennau cynnwys ar-lein ar wefan Llafur.

  • Sefydlwyd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn 1751 i hyrwyddo llenyddiaeth, y celfyddydau a’r gwyddorau yn gysylltiedig â Chymru, ac mae’n cyhoeddi Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, cyfrol flynyddol yn cynnwys y darlithoedd a draddodir yn y cyfarfodydd, yn ogystal â chyfraniadau ysgolheigaidd eraill. Gellir chwilio trwy dudalennau cynnwys rhifynnau diweddar a rhai o sampl o rifynnau cynharach ar-lein ar wefan y Gymdeithas.

Dylid hefyd nodi dau waith cyfeiriol pwysig:

  • Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940, golygwyd gan Syr John Edward Lloyd ac R. T. Jenkins (Llundain, Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, 1959), gyda’i gyfrol atodol Y Bywgraffiadur Cymreig 1941–1970 (2001), y ddau ar gael fel Y Bywgraffiadur Ar-lein trwy wefan ‘Drych Digidol’ y Llyfrgell Genedlaethol.

  • Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig, golygwyd gan John Davies, Nigel Jenkins, Menna Baines a Peredur I. Lynch (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 2008).

Aaron, J., Rees, T., Betts, S. a Vincentelli, M. (gol.)(1994)Our Sisters’ Land: The Changing Identities of Women in Wales, Cardiff, University of Wales.

Aitchison, J. a Carter, H. (1994) A Geography of the Welsh Language 1961–1991, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Aldgate, A. a Richards, J. (1999 [1983]) The Best of British: Cinema and Society 1930–1970, Llundain, I. B. Tauris.

Armes, R. (1978) A Critical History of British Cinema, Llundain, Secker and Warburg.

Ashton, O. (1971) ‘Chartism in Mid-Wales’, The Montgomeryshire Collections, cyf. 62, rhif.1, tt.10–57.

Baber, C. a Williams, L.J. (1986) Modern South Wales: Essays in Economic History, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Baker, C. (1985) Aspects of Bilingualism in Wales, Clevedon, Multilingual Matters.

Barclay, M. (1978) ‘“Slaves of the Lamp”: The Aberdare Miners’ Strike, 1910’, Llafur, cyf. 2, rhif. 3, tt.24–42.

Bassett, T. M. (1977) The Welsh Baptists, Swansea, Ilston House.

Beddoe, D. (1979) Welsh Convict Women, Barry, S. Williams. Beddoe, D. (1981) ‘Towards a Welsh women’s history’, Llafur, cyf. 3, rhif.2, tt.32–8.

Beddoe, D. (1983) Discovering Women’s History: A Practical Manual, Llundain, Pandora.

Beddoe, D. (1989) Back to Home and Duty: Women Between the Wars 1918–1939, Llundain, Pandora.

Beddoe, D. (1992) Parachutes and Petticoats: Welsh Women Writing on the Second World War, Dinas Powys, Honno.

Beddoe, D. (2000) Out of the Shadows: A History of Women in Twentieth-Century Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Beddoe, D. (2003) Changing Times: Welsh Women Writing on the 1950s and 1960s, Dinas Powys, Honno.

Beverley Smith, J. (1986) Llywelyn ap Gruffydd: Tywysog Cymru, Caerdyddd, Gwasg Prifysgol Cymru. (Cyhoeddwyd yn Saesneg yn 1998 fel Llywelyn ap Gruffudd: Prince of Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.)

Beverley Smith, L. (1984–5) ‘Llywelyn ap Gruffydd and the Welsh historical consciousness’, Cylchgrawn Hanes Cymru, cyf.12, tt.1–28.

Carr, A.D. (1982) Llywelyn ap Gruffydd, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Carr, A. D. (1991) Owen of Wales: The End of the House of Gwynedd, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru

Carr, A. D. (1995)Medieval Wales, Basingstoke, Macmillan.

Carter, H. (1966) The Towns of Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Carter, H. a Wheatley, S. (1980) ‘Transformations in the spatial structure of Welsh towns in the nineteenth century’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, tt.175–200.

Carter, H. a Wheatley, S. (1982) Merthyr Tydfil in 1851: A Study of the Spatial Structure of a Welsh Industrial Town, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Chrimes, S. B. (1969) King Edward I’s Policy in Wales, Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Colley, L. (1992) Britons: Forging the Nation, 1707–1837, Llundain, Yale University Press.

Cordell, A. (1975 [1960]) Hosts of Rebecca, Llundain, Hodder and Stoughton.

Cragoe, M. (2004) ‘Wales’ yn Williams, C. (gol.) A Companion to Nineteenth-Century Britain, Oxford, Blackwell.

Curtis, T. (gol.) (1986) Wales: The Imagined Nation: Essays in Cultural and National Identity, Pen-y-bont ar Ogwyr, Poetry Wales.

Daunton, M. J. (1977) Coal Metropolis: Cardiff 1870–1914, Leicester, Leicester University Press.

Davies, D. H. (1983) The Welsh Nationalist Party 1925–1945, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Davies, E. T. (1981) Religion and Society in the Nineteenth Century, Llandybïe, Christopher Davies.

Davies, J. (1999) The Welsh Language, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Davies, J. (1994) Broadcasting and the BBC in Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Davies, J. (2007 [1993]) Hanes Cymru (arg diwygiedig), Llundain, Allen Lane (cyhoeddwyd yn y Saesneg fel A History of Wales).

Davies, R. R. (1974) ‘Colonial Wales’, Past and Present, cyf. 65, tt.3–23.

Davies, R. R. (1978) Lordship and Society in the March of Wales 1282–1400, Oxford, Clarendon Press.

Davies, R. R. (1984) ‘Law and national identity in thirteenth-century Wales’ yn Davies, R. R., Griffiths, R. A., Gwynedd Jones, I. a Morgan, K. O. (gol.) Welsh Society and Nationhood, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Davies, R. R. (1987) Conquest, Co existence and Change: Wales 1063–1415, Oxford,Oxford University Press.

Davies, R. R. (1991) Domination and Conquest: The Experience of Ireland, Scotland and Wales 1100–1300, Caergrawnt, Cambridge University Press.

Davies, R. R. (1995) The Revolt of Owain Glyn Dŵr, Rhydychen, Oxford University Press.

Davies, R. R. (2000) The First English Empire, Rhydychen, Oxford University Press.

Davis, N. Z. (1975) Society and Culture in Early Modern France, Stanford, CA, Stanford University Press.

Dillwyn, A. (2001 [1880]) The Rebecca Rioter, Dinas Powys, Honno.

Edwards, J. H. (1913–24) The Life of David Lloyd George, with a Short History of the Welsh People, Llundain, Waverley.

Egan, D. (1973) ‘The Unofficial Reform Committee and The Miners ’Next Step’, Llafur, cyf. 1, tt.3–14.

Elton, G. R. (1970) Modern Historians on British History 1485–1945: A Critical Bibliography 1945–1969, Llundain, Methuen.

Evans, H. T. (1910) Rebecca and Her Daughters: Being a History of the Agrarian Disturbances in Wales Known as ‘the Rebecca Riots’, Caerdydd, Educational Publishing.

Evans, R. J. W. (2005) Anerchiad gwasanaeth coffa Rees Davies, 15 Hydref, cyhoeddwyd ar wefan Cymdeithas Dafydd ap Gwilym http://users.ox.ac.uk/ ~ydafydd/ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] reesdavies.html (cyrchwyd 4 May 2008).

Francis, H. a Smith, D. (1998 [1980]) The Fed: A History of the South Wales Miners in the Twentieth Century, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

George, W. (1958) My Brother and I, Llundain, Eyre and Spottiswoode.

George, W. R. P. (1976) The Making of Lloyd George, Llundain, Faber and Faber.

George, W. R. P. (1983) Lloyd George: Backbencher, Llandysul, Gomer.

Grigg, J. (1997 [c.1973]) Lloyd George: The Young Lloyd George, Llundain, Harper Collins.

Harvie, C. (1995) Europe and the Welsh Nation (the Welsh Political Archive Lecture, 1984), Aberystwyth, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Heal, F. (2005) ‘Mediating the word: language and dialects in the British and Irish reformations’, Journal of Ecclesiastical History, cyf. 56, rhif.2, Ebrill, tt.261–86.

Herbert, T. (1990) ‘The repertory of a Victorian provincial brass band’, Popular Music, cyf. 9, rhif.1, tt.117–32.

Herbert, T. (1996) ‘Late Victorian Welsh bands and Cymmrodorion attitudes/Bandiau Cymreig y cyfnod Fictoraidd diweddar: chwaeth, pencampwriaeth ac agweddau’r Cymmrodorion’, Hanes Cerddoriaeth Cymru, cyf. 1, tt.92–103.

Herbert, T. (2000) ‘Popular nationalism: Griffith Rhys Jones (“Caradog”) and the Welsh choral tradition’ yn Bashford, C. (gol.) Music and British Culture, Rhydychen, Oxford University Press.

Herbert, T. a Jones, G. E. (1988) Edward I and Wales, Welsh History and its Sources, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Herbert, T. a Jones, G. E. (1988) Tudor Wales, Welsh History and its Sources, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Herbert, T. a Jones, G.E. (1988) The Remaking of Wales in the Eighteenth Century, Welsh History and its Sources, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Herbert, T. a Jones, G. E. (1988) People and Protest: Wales 1815–1880, Welsh History and its Sources, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Herbert, T. a Jones, G. E. (1988) Wales 1880–1914, Welsh History and its Sources, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Herbert, T. a Jones, G. E. (1988) Wales Between the Wars, Welsh History and its Sources, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Herbert, T. a Jones, G. E. (1995) Post-War Wales, Welsh History and its Sources, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Herbert, T. a Stead, P. (2001), Hymns and Arias: Great Welsh Voices, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Hobsbawm, E. a Ranger, T. (gol.) (1983) The Invention of Tradition, Caergrawnt,Cambridge University Press.

Holton, B. (1976) British Syndicalism 1900–1914, Llundain, Pluto Press.

Horner, A. (1960) Incorrigible Rebel, Llundain, Macgibbon and Kee.

Howard, S. (2001) ‘Riotous community: crowds, politics and society in Wales, c. 1700–1840’, Cylchgrawn Hanes Cymru, cyf. 20, rhif. 4, tt.656–86.

Howell, D. W. (1977) Land and People in Nineteenth-Century Wales, Llundain, Routledge and Kegan Paul.

Howell, D. W. (1986) Patriarchs and Parasites: The Gentry of South-West Wales in the Eighteenth Century, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Howell, D. W. (2000) The Rural Poor in Eighteenth-Century Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Howell, D. W. a Baber, C. (1990) ‘Wales’ yn Thompson, F. M. L. (gol.) The Cambridge Social History of Britain, 1750–1950, Volume 1: Regions and Communities, Caergrawnt, Cambridge University Press.

Howkins, A. a Merricks, L. (1993) ‘“Wee be black as Hell”: ritual, disguise and rebellion’, Rural History, cyf. 4, rhif. 1, tt.41–53.

Hughes, E. (1923) ‘The Labour Party in Wales’, Welsh Outlook, cyf. 10, rhif. 110, tt.48–9.

James, A. J. a Thomas, J. E. (1981) Wales at Westminster: A History of the Parliamentary Representation of Wales 1800–1979, Llandysul, Gomer.

Jarvis, B. (1997) ‘Welsh humanist learning’ yn Gruffydd, R. G. (gol.) A Guide to Welsh Literature, Volume 3: c.1550–1700, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jenkins, D. (1971) The Agricultural Community in South-West Wales at the Turn of the Twentieth Century, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jenkins, G. H. (1978) Literature, Religion and Society in Wales, 1660–1730, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jenkins, G. H. (1983) Hanes Cymru yn y Cyfnod Modern Cynnar, 1530–1760, Caerdydd,Gwasg Prifysgol Cymru.

Jenkins, G. H. (1993) The Foundations of Modern Wales: Wales 1642–1780, Rhydychen,Oxford University Press.

Jenkins, G. H. (2000) The Welsh Language and its Social Domains 1801–1911, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jenkins, G. H. (2005) A Rattle skull Genius: The Many Faces of Iolo Morganwg, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jenkins, G. H. (2007) A Concise History of Wales, Cambridge, Cambridge University Press.

Jenkins, P. (1983) The Making of a Ruling Class: The Glamorgan Gentry 1640–1790, Caergrawnt, Cambridge University Press.

Jenkins, P. (1992) A History of Modern Wales, Llundain, Longman.

John, A. V. (1971) ‘The Chartist endurance: industrial South Wales, 1840–68’, Morgannwg: The Journal of Glamorgan History, cyf. 15, tt.23–49.

John, A. V. (gol.) (1991) Our Mothers’ Land: Chapters in Welsh Women’s History, 1830–1939, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jones, A.and Jones, B. (2001)Welsh Reflections: Y Drych and America 1851–2001, Llandysul, Gomer.

Jones, B. (1993) Wales in America: Scranton and the Welsh 1860–1920, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jones, B. (1999) ‘Banqueting at a moveable feast: Wales 1870–1914; Wales 1914–1945’ yn Jones, G.E. a Smith, D. (gol.) The People of Wales, Llandysul, Gomer.

Jones, D. (1991) ‘Counting the cost of coal: women’s lives in the Rhondda, 1881–1911’ yn John, A. V. (gol.) Our Mothers’ Land: Chapters in Welsh Women’s History 1830–1939, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jones, D. (1998) Statistical Evidence Relating to the Welsh Language 1801–1911, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jones, D. J. V. (1973) Before Rebecca: Popular Protest in Wales 1793–1835, Llundain, Allen Lane.

Jones, D. J. V. (1989) Rebecca’s Children: A Study of Rural Society, Crime and Protest, Rhydychen, Oxford University Press.

Jones, D. J. V. (1999 [1985]) The Last Rising: The New port Insurrection of 1839, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jones, G. (gol.) (1977) The Oxford Book of Welsh Verse in English, Rhydychen, Oxford University Press.

Jones, G. E. (1982) Controls and Conflicts in Welsh Secondary Education 1889–1944 , Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jones, G. [E.] (1984) The Gentry and the Elizabethan State, Llandybïe,Christopher Davies.

Jones, G. E. (1994) Modern Wales (2il arg), Caergrawnt, Cambridge University Press.

Jones, G. E. a Smith, D. (gol.) (1999) The People of Wales, Llandysul, Gomer.

Jones, I. G. (1979) Health, Wealth and Politics in Victorian Wales, Abertawe, Coleg Prifysgol Abertawe.

Jones, I. G. (1980) ‘Language and community in 19th century Wales’ yn Smith, D. (gol.) A People and Proletariat, Llundain, Pluto.

Jones, I. G. (1981) Explorations and Explanations: Essays in the Social History of Victorian Wales, Llandysul, Gomer.

Jones, J. G. (1994) Early Modern Wales c. 1525–1640, Basingstoke, Macmillan.

Jones, P. N. (1988) ‘Population migration 1861–1911’ yn Morgan, P. (gol.) Glamorgan Society 1780–1980, Glamorgan County History, Cyfrol 6, Caerdydd, Ymddiriedolaeth Hanes Sir Forgannwg.

Jones, R. (2008) ‘Rethinking Rebecca: popular protest and popular culture in nineteenth-century south-west Wales’, traethawd M. Litt. heb ei gyhoeddi, Prifysgol Rhydychen.

Jones, R. A. N. (1988–9) ‘Popular culture, policing and the “disappearance” of the ceffylpren yn Cardigan, c. 1837–1850’, Ceredigion, cyf. 11, tt.19–39.

Jones, R. A. N. (1991) ‘Women, community and collective action: the “ceffylpren” tradition’ in John, A. V. (gol.) Our Mothers’ Land: Chapters in Welsh Women’s History, 1830–1939, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jones, R. M. (1980) ‘Notes from the margin: class and society in nineteenth century Gwynedd’ yn Smith, D. (gol.) A People and a Proletariat, Llundain, Pluto.

Jones, R. M. (1981) The North Wales Quarry men 1874–1922, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Jones, R. T. (1981) Ffydd ac Argyfwng Cenedl, Abertawe, Tŷ John Penry.

Lambert, W. R. (1983) Drink and Sobriety in Victorian Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Leng, P. J. (1981) The Welsh Dockers, Ormskirk, Hesketh.

Lewis, S. (1939) Is There an Anglo-Welsh Literature?, Caerdydd, Urdd Graddedigion Caerdydd.

Lindsay, J. (1974) A History of the North Wales Slate Industry, Newton Abbot, David and Charles.

Llewellyn Davies, M. (gol.) (1978 [1915]) Maternity: Letters from Working Women, Llundain, Virago.

Lloyd, J.E. (1939) A History of Wales from the Earliest Times to the Edwardian Conquest, 2 gyf (3ydd arg), Llundain, Longmans.

Lord, P. (1998) The Visual Culture of Wales: Industrial Society, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Lord, P. (2000) The Visual Culture of Wales: Imaging the Nation, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Lord, P. (2003) The Visual Culture of Wales: Medieval Vision, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Marquand, H. (1936) South Wales Needs a Plan, Llundain, Allen & Unwin.

Molloy, P.(1983) And They Blessed Rebecca: An Account of the Welsh Toll-Gate Riots 1839–1844, Llandysul, Gomer.

Moore, D. (gol.) (1976) Wales in the Eighteenth Century, Abertawe, C. Davies.

Morgan, K. O. (1963) David Lloyd George: Welsh Radical as World Statesman, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Morgan, K. O. (gol.) (1973) Lloyd George: Family Letters, c. 1885–1936, Caerdydd a Rhydychen, Gwasg Prifysgol Cymru a Oxford University Press.

Morgan, K. O. (1974) Lloyd George, Llundain, Weidenfeld and Nicolson.

Morgan, K. O. (1979) Consensus and Disunity: The Lloyd George Coalition Government of 1918–1922, Rhydychen, Clarendon Press.

Morgan, K. O. (1980 [1963]) Wales in British Politics, 1868–1922, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Morgan, K. O. (1981) Rebirth of a Nation: Wales 1880–1980, Rhydychen, Clarendon Press.

Morgan, K. O. (1995) Modern Wales: Politics, Places and People, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Morgan, K. O. (2006) ‘George, David Lloyd, first Earl Lloyd-George of Dwyfor (1863–1945)’, Oxford Dictionary of National Biography, Rhydychen, Oxford University Press.

Morgan, P. T. J. (1975) Iolo Morganwg, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Morgan, P. T. J. (1981) The Eighteenth Century Renaissance, Llandybïe, Christopher Davies.

Morris, J. H. a Williams, L. J. (1958) The South Wales Coal Industry 1841–1875, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Osmond, J. (gol.) (1985), The National Question Again: Welsh Political Identity in the 1980s, Llandysul, Gomer.

Owen, G. D. (1962) Elizabethan Wales: The Social Scene, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Parry, T. (1962 [1955]) A History of Welsh Literature, Rhydychen, Oxford University Press.

Price, E. (2006) David Lloyd George, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Price, R. (1971) An Imperial War and the British Working Class, Llundain, Routledge and Kegan Paul.

Powicke, F. M. (1966 [1947]) King Henry III and the Lord Edward, Rhydychen, Clarendon Press.

Pugh, M. D. (1988) Lloyd George, Llundain, Longman.

Rees, A. D. (1961 [1950]) Life in a Welsh Countryside: A Social Study of Llanfihangel yng Ngwynfa, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Rees, G. a Rees, T. (gol.) (1980) Poverty and Social Equality in Wales, Llundain, CroomHelm.

Rees, W. (1968) Industry Before the Industrial Revolution, 2 gyf, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Rees, W.(1972 [1951]) An Historical Atlas of Wales from Early Modern Times, Llundain, Faber and Faber.

Richards, G. (1989 [1984]) The Age of the Dream Palace: Cinema and Society in Britain 1930–1939, Llundain, Routledge and Kegan Paul.

Roberts, G. (1969) Aspects of Welsh History, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Roderick, A. J. (gol.) (1960) Wales Through the Ages, Llandybïe, Christopher Davies.

Rudé, G. (1981 [1964]) The Crowd in History 1730–1848: A Study of Popular Disturbances in France and England, 1730–1848, Llundain, Lawrence and Wishart.

Smith, D. (1980) ‘Tonypandy 1910: definitions of community’, Past and Present, cyf. 87, tt 158–84.

Smith, D. (gol.) (1980) A People and a Proletariat, Llundain, Pluto.

Smith, D. (1999) Wales: A Question for History, Pen-y-bont ar Ogwr, Seren.

Smith, D. a Williams, G. (1980) Fields of Praise: The Official History of the Welsh Rugby Union 1881–1981, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Spring Rice, M. (1981 [1939]) Working Class Wives, Llundain, Virago.

Stead, P. (1985) ‘Wales and film’ yn Curtis, Tony (gol.) Wales: The Imagined Nation, Pen-y-Bont ar Ogwr, Poetry Wales.

Stead, P. (1995) Richard Burton: So Much, So Little, Pen-y-Bont ar Ogwr, Seren.

Stead, P. (2002) Acting Wales: Stars of Stage and Screen, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Stephens, M. (1979) The Arts in Wales: 1950–1975, Caerdydd, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Stephens, M. (gol.) (1998) The New Companion to the Literature of Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Stephens, M. (2005) Ysgrif Goffa Glanmor Williams, The Independent, 28 February; hefyd ar gael ar-lein yn http://www.independent.co.uk/ news/ obituaries/ professor-sir-glanmor-williams-485185.html (cyrchwyd 28 Awst 2008).

Stephenson, D. (1984) The Governance of Gwynedd, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Taylor, A. J. (1973) The King’s Works in Wales 1277–1330, Llundain, Llyfrfa EM.

Taylor, A. J. (1986) The Welsh Castles of Edward I, Llundain, Hambledon.

Thirsk, J. (gol.) (1967) The Agrarian History of England and Wales, Cyfrol 4, Caergrawnt, Cambridge University Press.

Thomas, B. (1954) Migration and Economic Growth, Caergrawnt, Cambridge University Press.

Thomas, B. (gol.) (1962) The Welsh Economy, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Thomas, B. (1969) ‘The migration of labour into the Glamorganshire coalfield 1861–1911’ yn Minchinton, W. E. (gol.) Industrial South Wales 1750–1914, Llundain, Frank Cass.

Thomas, B. (1987) ‘A cauldron of rebirth: population and the Welsh language in the nineteenth century’, Cylchgrawn Hanes Cymru, cyf. 13, rhif. 4, tt.418–37.

Thomas, H. (1972) A History of Wales 1485–1660, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Thomas, J. B. G. (1956) The Lions on Trek, Llundain, Stanley Paul.

Thomas, M. W. (1992) Internal Difference: Literature in Twentieth-Century Wales, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Thomas, N. (1991 [1971]) The Welsh Extremist, Talybont, Y Lolfa.

Thomas, P. D. G. (1960–63) ‘Jacobitism in Wales’, Cylchgrawn Hanes Cymru, cyf. 1, tt.279–301.

Thompson, E. P. (1991) Customs in Common, Llundain, Merlin Press.

Walker, D. (gol.) (1976) A History of the Church in Wales, Penarth, yr Eglwys yng Nghymru.

Walker, D. (1990) Medieval Wales, Caergrawnt, Cambridge University Press.

Waters, W. H. (1935) The Edwardian Settlement of North Wales in its Administrative and Legal Aspects (1284–1343), Caerdydd, Bwrdd Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, C. (1996) Democratic Rhondda: Politics and Society, 1885–1951, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, C. (1997) ‘Democracy and nationalism in Wales: the Lib–Lab enigma’ yn Stradling, R., Newton, S. a Bates, D. (gol.) Conict and Coexistence: Nationalism and Democracy in Modern Europe–Essays in Honour of Harry Hearder, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, C. (1998) Capitalism, Community and Conflict: The South Wales Coalfield, 1898–1947, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru

Williams, D. (1939) John Frost: A Study in Chartism, Caerdydd, Bwrdd Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, D. (1977) A History of Modern Wales (2il arg), Llundain, J. Murray.

Williams, D. (1986 [1955]) The Rebecca Riots: A Study in Agrarian Discontent, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, G. (1998) Valleys of Song: Music and Society in Wales, 1840–1914, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, G. (1967) Welsh Reformation Essays, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, G. (1976 [1962]) The Welsh Church from Conquest to Reformation, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, G. (1993 [1987]) Renewal and Reformation: Wales, c. 1415–1642, Rhydychen, Oxford University Press. (Wedi ei gyhoeddi yn wreiddiol fel Recovery, Reorientation and Reformation: Wales 1415–1642.)

Williams, G. (1997) Wales and the Reformation, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, G. (2002) Glanmor Williams: A Life, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, G. a Jones, R. O. (gol.) (1990) The Celts and the Renaissance: Tradition and Innovation, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, G. A. (1980) The Search for Beulah Land, Llundain, Croom Helm.

Williams, G. A. (1985 [1979]) When Was Wales?, Llundain, Black Raven.

Williams, G. A. (1987 [1979]) Madoc: The Making of a Myth, Rhydychen, Oxford University Press.

Williams, G. A. (1988) The Merthyr Rising, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Williams, L. J. (1973) ‘The road to Tonypandy’, Llafur, cyf.1, tt.3–14.

Williams, L. J. (1985) Digest of Welsh Historical Statistics, 2 gyf, Caerdydd, Swyddfa Gymreig.

Williams, L. J. (1995) Was Wales Industrialised? Essays in Modern Welsh History, Llandysul, Gomer.

Williams, M. A. (1999) ‘“In the wars”: Wales 1914–1945’ yn Jones, G. E. a Smith, D. (gol.) The People of Wales, Llandysul, Gomer.

Williams, P. (1958) The Council in the Marches of Wales under Elizabeth I, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Wilks, I. (1984) South Wales and the Rising of 1839, Llundain, Croom Helm.

Wrigley, C. J. (1992) Lloyd George, Rhydychen, Blackwell.