Cwrs am Ddim

Datblygu strategaethau astudio effeithiol

Datblygu strategaethau astudio effeithiol
  • Cyffredinol   Hyd: 10 awr
   Lefel: Rhagarweiniol
   Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu gyda'ch astudiaethau.

  • Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad o gyrsiau o'r enw Sgiliau. Mae 6 cwrs yn y casgliad hwn felly efallai y dewch o hyd i gyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

   Gweld y casgliad hwn
  • Deilliannau dysgu'r cwrs

   Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

   • yn deall pam bod meddwl am eich dysgu yn bwysig wedi meddwl am eich hanes a'ch profiadau dysgu
   • wedi dysgu am ddysgu gweithredol
   • yn deall pwysigrwydd adborth
   • wedi datblygu sgiliau dysgu
   • wedi dysgu sut i fyfyrio ar eich dysgu.

  Isod nodir cynnwys y cwrs. Drwy glicio ar unrhyw adran byddwch yn mynd i'r adran hon o'r cwrs. Os ydych wedi mewngofnodi ac wedi cofrestru ar y cwrs hwn, gallwn olrhain eich cynnydd.

  Cynnwys y cwrs

  Sgorio'r cwrs hwn

  Eich sgôr Dim. Sgôr gyfartalog o 0 allan o 5, yn seiliedig ar 0 sgoriau

  Adolygu'r cwrs hwn

  Crewch gyfrif neu mewngofnodwch i adael eich arolygiad os gwelwch yn dda.

  Adolygiad o'r cwrs

   Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

   • 10 oriau o astudiaeth
   • Lefel 0: Ddechreuwyr

   Sgorau

   0 allan o 5 seren

   Creu cyfrif i gael mwy

   Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

   Creu cyfrif