Cwrs am Ddim

Darllen a gwneud nodiadau

Darllen a gwneud nodiadau
  • Cyffredinol   Hyd: 10 awr
   Lefel: Rhagarweiniol
   Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol o ddarllen a sawl ffordd wahanol o wneud nodyn o rywbeth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, efallai y byddwch yn darllen yn fwy neu'n llai am rywbeth, neu efallai y byddwch yn canolbwyntio ar un adran benodol o lyfr. Efallai y byddwch yn gwneud nodiadau helaeth, yn nodi ond rhai geiriau yn unig, yn gwneud diagramau neu efallai na fyddwch yn gwneud nodiadau o gwbl. Yn yr uned hon byddwch yn cael arweiniad ar ba dechnegau i'w defnyddio a phryd i'w defnyddio.

  • Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad o gyrsiau o'r enw Sgiliau. Mae 6 cwrs yn y casgliad hwn felly efallai y dewch o hyd i gyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

   Gweld y casgliad hwn
  • Deilliannau dysgu'r cwrs

   Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

   • wedi datblygu eich sgiliau darllen a gwrando a bydd gennych ddealltwriaeth o wrando'n astud a darllen yn feirniadol
   • wedi dysgu technegau er mwyn darllen yn gyflymach
   • yn deall sut i werthuso deunydd ar-lein
   • yn deall pwysigrwydd gwneud nodiadau da
   • wedi dysgu sut i wneud nodiadau a'u rhoi mewn trefn
   • yn gwybod sut i wneud nodiadau o ddeunydd sain
   • yn gwybod sut i wneud nodiadau ar fformiwlâu a datrys problemau
   • wedi dysgu dulliau er mwyn rhannu eich nodiadau.

  Isod nodir cynnwys y cwrs. Drwy glicio ar unrhyw adran byddwch yn mynd i'r adran hon o'r cwrs. Os ydych wedi mewngofnodi ac wedi cofrestru ar y cwrs hwn, gallwn olrhain eich cynnydd.

  Cynnwys y cwrs

  Sgorio'r cwrs hwn

  Eich sgôr Dim. Sgôr gyfartalog o 0 allan o 5, yn seiliedig ar 0 sgoriau

  Adolygu'r cwrs hwn

  Crewch gyfrif neu mewngofnodwch i adael eich arolygiad os gwelwch yn dda.

  Adolygiad o'r cwrs

   Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

   • 4 oriau o astudiaeth
   • Lefel 0: Ddechreuwyr

   Sgorau

   0 allan o 5 seren

   Creu cyfrif i gael mwy

   Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

   Creu cyfrif