Sesiwn 3: Nodi fy sgiliau, rhinweddau a galluoedd

Cyflwyniad

Ffigur 3.1

Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar ddysgu o ran sgiliau, rhinweddau a galluoedd a ddatblygir o gyfrifoldebau gofalu ac mewn rhannau eraill o fywyd. Bydd hyn yn cynnwys sgiliau ffurfiol a ddatblygwyd drwy addysg a gwaith, ynghyd â sgiliau eraill a ddatblygwyd drwy brofiad o fywyd bob dydd.

Lawrlwythiadau yn perthyn i’r ddogfen yma

Gallwch lawrlwythio’r ffeiliau yma i’w defnyddio all-lein neu ar ddyfais symudol.

The materials below are provided for offline use for your convenience and are not tracked. If you wish to save your progress, please go through the online version.

Sgiliau a rhinweddau gofalwyr