Sesiwn 3: Nodi fy sgiliau, rhinweddau a galluoedd

Cyflwyniad

Ffigur 3.1

Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar ddysgu o ran sgiliau, rhinweddau a galluoedd a ddatblygir o gyfrifoldebau gofalu ac mewn rhannau eraill o fywyd. Bydd hyn yn cynnwys sgiliau ffurfiol a ddatblygwyd drwy addysg a gwaith, ynghyd â sgiliau eraill a ddatblygwyd drwy brofiad o fywyd bob dydd.

Lawrlwythiadau yn perthyn i’r ddogfen yma

Gallwch lawrlwythio’r ffeiliau yma i’w defnyddio all-lein neu ar ddyfais symudol.

Sgiliau a rhinweddau gofalwyr