Mynd i'r prif gynnwys
NEWS: course creation suspended for maintenance https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=11299
Dismiss this notification
NEWS: course creation suspended for maintenance https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=11299
NEWS: course creation suspended for maintenance https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=11299

Cwrs am Ddim

Y Gymru Gyfoes

Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r

Y Gymru Gyfoes

Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

 • 15 oriau o astudiaeth
 • Lefel 0: Ddechreuwyr

Sgorau

0 allan o 5 seren

Creu cyfrif i gael mwy

Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

View this course

Creu cyfrif
  • Mae'r cwrs am ddim hwn yn edrych ar y Gymru gyfoes mewn ffordd fywiog a hygyrch drwy ganolbwyntio ar y gwyddorau cymdeithasol. Mae'n cyflwyno agweddau allweddol ar economi, cymdeithas, gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru, gan ddarparu cyfoeth o dystiolaeth ddiweddar sydd wedi'i threfnu ar sail cysyniadau a damcaniaethau craidd ym maes y gwyddorau cymdeithasol, er mwyn eich helpu i wneud synnwyr o wlad sy'n newid.

  • Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad o gyrsiau o'r enw Cymdeithas a gwleidyddiaeth. Mae 2 cwrs yn y casgliad hwn felly efallai y dewch o hyd i gyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

   Gweld y casgliad hwn

  • Deilliannau dysgu'r cwrs

   Erbyn diwedd y cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

   • deall rhai o'r prif gysyniadau ym maes y gwyddorau cymdeithasol, e.e. rhaniadau, hunaniaethau, cynrychiolaeth, fel cyflwyniad cyffredinol i bynciau'r gwyddorau cymdeithasol
   • deall y cysyniadau craidd ynglŷn â threfn, prosesau llywodraethu a newid cymdeithasol yng Nghymru ar ôl y rhyfel
   • deall yr amrywiaeth, yr anghydraddoldebau a'r gwahaniaethau sy'n bodoli yng Nghymru a'u goblygiadau ar gyfer hunaniaethau a mudiadau gwleidyddol
   • defnyddio tystiolaeth a dadleuon i gymharu a beirniadu ffyrdd gwahanol o ddeall y Gymru gyfoes
   • deall sut y gallwch ddefnyddio cysyniadau a dulliau'r Gwyddorau Cymdeithasol i ddadelfennu'r ddealltwriaeth gyffredinol am faterion sy'n ymwneud â Chymru.

  • Course dates:

   First Published 28/07/2017.

   Updated 19/07/2021

  Cynnwys y cwrs

  Isod mae cynnwys y cwrs. Gallwch glicio ar unrhyw adran yma a bydd yn eich arwain trwy'r adran hon o'r cwrs.
  • EhanguAdnoddau dysgu

  Adolygiad O'r Cwrs

  0 Ratings

  0 review for this course

  This course is rated 0

  We invite you to discuss this subject, but remember this is a public forum.

  Please be polite, and avoid your passions turning into contempt for others. We may delete posts that are rude or aggressive; or edit posts containing contact details or links to other websites.

  Adolygiad o'r cwrs

   Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

   • 15 oriau o astudiaeth
   • Lefel 0: Ddechreuwyr

   Sgorau

   0 allan o 5 seren

   Creu cyfrif i gael mwy

   Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

   View this course

   Creu cyfrif

   Gwobrwyon y cwrs

   • Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r cyrsiau hyn.