Cwrs am Ddim

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
 • Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

  Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

  Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad o gyrsiau o'r enw Sgiliau. Mae 0 cwrs yn y casgliad hwn felly efallai y dewch o hyd i gyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

  Gweld y casgliad hwn
 • Deilliannau dysgu'r cwrs

  Erbyn diwedd yr uned hon, dylech allu gwneud y canlynol:

  • nodi eich amcanion;
  • asesu'r hyn sydd gennych i'w gynnig;
  • pwyso a mesur hynny yn erbyn fframwaith ymarferol o'ch amgylchiadau personol;
  • ystyried amrywiaeth o ffynonellau cyfeirio er mwyn dewis beth sydd fwyaf perthnasol;
  • paratoi cynllun gweithredu, gan gynnwys gwerthusiad o'ch cyflawniadau;
  • llunio strategaethau parhaus er mwyn datblygu eich gwaith gwirfoddol;
  • deall gofynion cyflogwyr a chyfateb y sgiliau y byddwch yn eu meithrin i'r gofynion hynny;
  • cyfleu a chyflwyno tystiolaeth o'r sgiliau hyn yn effeithiol wrth chwilio am swydd.
Isod mae cynnwys y cwrs. Gallwch glicio ar unrhyw adran yma a bydd yn eich arwain trwy'r adran hon o'r cwrs.

Cynnwys y cwrs

Sgorio'r cwrs hwn

Eich sgôr Dim. Sgôr gyfartalog o 4 allan o 5, yn seiliedig ar 1 sgôr

Adolygu'r cwrs hwn

Crewch gyfrif neu mewngofnodwch i adael eich arolygiad os gwelwch yn dda.

Adolygiad o'r cwrs

  UNKNOWN UNKNOWN

  UNKNOWN UNKNOWN

  Rating gofnodi. Dim adolygiad roddir

Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

 • 12 oriau o astudiaeth
 • Lefel 0: Ddechreuwyr

Sgorau

4 allan o 5 seren

Creu cyfrif i gael mwy

Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

Creu cyfrif

Lawrlwytho cwrs

Lawrlwytho'r cwrs hwn ar gyfer ei ddefnyddio all-lein neu ar ddyfeisiau eraill.

Gwobrwyon y cwrs

 • Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r cyrsiau hyn.