Mynd i'r prif gynnwys

Cwrs am Ddim

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

 • 12 oriau o astudiaeth
 • Lefel 0: Ddechreuwyr

Sgorau

4 allan o 5 seren

Creu cyfrif i gael mwy

Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

View this course

Creu cyfrif
 • Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

  Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

  Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad o gyrsiau o'r enw Sgiliau. Mae 7 cwrs yn y casgliad hwn felly efallai y dewch o hyd i gyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

  Gweld y casgliad hwn

 • Deilliannau dysgu'r cwrs

  Erbyn diwedd yr uned hon, dylech allu gwneud y canlynol:

  • nodi eich amcanion;
  • asesu'r hyn sydd gennych i'w gynnig;
  • pwyso a mesur hynny yn erbyn fframwaith ymarferol o'ch amgylchiadau personol;
  • ystyried amrywiaeth o ffynonellau cyfeirio er mwyn dewis beth sydd fwyaf perthnasol;
  • paratoi cynllun gweithredu, gan gynnwys gwerthusiad o'ch cyflawniadau;
  • llunio strategaethau parhaus er mwyn datblygu eich gwaith gwirfoddol;
  • deall gofynion cyflogwyr a chyfateb y sgiliau y byddwch yn eu meithrin i'r gofynion hynny;
  • cyfleu a chyflwyno tystiolaeth o'r sgiliau hyn yn effeithiol wrth chwilio am swydd.
 • Course dates:

  First Published 22/04/2015.

  Updated 17/09/2021

Cynnwys y cwrs

Isod mae cynnwys y cwrs. Gallwch glicio ar unrhyw adran yma a bydd yn eich arwain trwy'r adran hon o'r cwrs.

Adolygiad O'r Cwrs

1 Ratings

1 review for this course

This course is rated 4

We invite you to discuss this subject, but remember this is a public forum.

Please be polite, and avoid your passions turning into contempt for others. We may delete posts that are rude or aggressive; or edit posts containing contact details or links to other websites.

Adolygiad o'r cwrs

 • UNKNOWN UNKNOWN

  UNKNOWN UNKNOWN

  Rating gofnodi. Dim adolygiad roddir

Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

 • 12 oriau o astudiaeth
 • Lefel 0: Ddechreuwyr

Sgorau

4 allan o 5 seren

Creu cyfrif i gael mwy

Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

View this course

Creu cyfrif

Gwobrwyon y cwrs

 • Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r cyrsiau hyn.