Rhestr termau


Pori drwy'r eirfa gan ddefnyddio'r mynegai hwn

Arbennig | A | B | C | CH | D | DD | E | F | FF | G | NG | H | I | L | LL | M | N | O | P | PH | R | RH | S | T | TH | U | W | Y | Y CYFAN

Tudalen:  1  2  3  4  (Nesaf)
  Y CYFAN

C

Cymhellion anghynhenid

Gwobrau fel sticeri, canmoliaeth neu raddau yw cymhellion anghynhenid. Pethau sy'n cael eu rhoi gan bobl eraill i gymell y plentyn i ymddwyn mewn ffordd benodol yw'r rhain.
Tudalen:  1  2  3  4  (Nesaf)
  Y CYFAN