Y daith hir tuag at ddatganoli yng Nghymru

Cyflwyniad

Yn yr adnodd hwn, mae Graham Day, cyn-Ddarllenydd mewn Cymdeithaseg sydd bellach yn Uwch Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Bangor, yn adolygu'r gwahanol gamau o newid cyfansoddiadol sydd wedi arwain at ddatganoli pwerau i Gymru o lywodraeth y DU ers y 1990au. Mae'r adnodd yn cynnwys crynodebau o ddogfennau allweddol a darnau ohonynt; ac mae'n cyfeirio'r darllenydd at gyfweliadau sain perthnasol, cyhoeddiadau ysgolheigaidd a ffynonellau newyddion. Yn hynny o beth mae'n defnyddio deunydd o archifau'r Sefydliad Materion Cymreig, y Brifysgol Agored, a Chanolfan Llywodraethiant Cymru.  At ei gilydd, mae'n darparu adroddiad cryno, trylwyr a dadansoddol o ddatganoli hyd at Awst 2014, gan nodi sut y mae pwerau Llywodraeth Cymru wedi cael eu hymestyn yn raddol, a oedd yn angenrheidiol er mwyn sicrhau ateb ymarferol a sefydlog, drwy newid democrataidd rhyfeddol. Ar ddiwedd yr adnodd ceir asesiad cychwynnol o gyflawniadau Llywodraeth Cymru.

Noder: Mae’r rhan fwyaf o’r deunydd archif yn Saesneg.

Os hoffech astudio'n ffurfiol â ni, efallai y byddwch am ystyried cyrsiau eraill sydd gennym yn y maes pwnc [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Gellir dod o hyd i ragor o gyrsiau a chymwysterau yn Gymraeg yma.

Lawrlwythiadau yn perthyn i’r ddogfen yma

Gallwch lawrlwythio’r ffeiliau yma i’w defnyddio all-lein neu ar ddyfais symudol.

The materials below are provided for offline use for your convenience and are not tracked. If you wish to save your progress, please go through the online version.

Cefndir datganoli i Gymru