Deilliannau dysgu

Ar ôl astudio'r uned hon, dylech allu gwneud y canlynol:

  • meddwl am effaith bywgraffiadau ar fywydau personol
  • ystyried rôl cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol
  • ystyried pwysigrwydd y cyd-destun mewn ymarfer gwaith cymdeithasol.