Casgliad

Mae rhinweddau neu nodweddion gweithiwr cymdeithasol da a nodwyd gan y pedwar unigolyn yn weddol debyg. Mae pwysigrwydd gwrando a'r nodweddion eraill a grybwyllwyd yn adlewyrchu'r cynhesrwydd, empathi, dibynadwyedd a pharch y nododd Beresford (2012) y mae defnyddwyr gwasanaethau am eu gweld mewn gweithwyr cymdeithasol - hynny yw, yr un math o nodweddion y byddech yn disgwyl eu gweld mewn ffrind ffyddlon.

Gellir dod o hyd i ragor o gyrsiau a chymwysterau yn Gymraeg yma. [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]