Para 1.14

Felly, dylid ystyried y mudiad tuag at adfer ac adfywio traddodiadau’r gorffennol fel rhan o ymgais i ddarparu'r ymdeimlad o hunaniaeth a chenedligrwydd i’r Cymry. Lle’r oedd yr adferiad hwnnw o draddodiad gwirioneddol yn annigonol neu'n annymunol, yna roedd gwladgarwyr Cymru yn barod i fywiogi'r stori drwy ychwanegu elfen o ffantasi neu ddyfais. Yn ei hanfod, yr oedd yn golygu addasu myth a thraddodiad i gyd-fynd â chwaeth cymdeithas, a oedd yn ymdrin ag ymgais anobeithiol i ddatgelu ei gwreiddiau.

Uned 2 Diwylliant poblogaidd yng Nghymru ar ôl yr Ail Ryfel Byd (1945–1995) [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]