Para 5.16

Mae Brinley Thomas hefyd yn cynnig esboniad economaidd pwerus ac argyhoeddiadol i’r patrwm sy’n cael ei amlygu. Nid oes angen ailadrodd hyn yma gan mai’r mater dan sylw, yn syml, yw’r ardaloedd y symudodd pobl o ardaloedd gwledig Cymru iddynt. O’r 1880au arhosodd y rhan fwyaf yng Nghymru. Roedd allfudo’n digwydd trwy’r amser - i Loegr ac i wledydd fel yr Unol Daleithiau: ond nid y rhain oedd y gwledydd nodweddiadol yr oedd pobl yn symud iddynt bellach. Roedd pobl yn symud i ardaloedd glofaol de Cymru lle’r oedd gweithwyr yn cael eu derbyn ar raddfa uchel iawn, yn arbennig yn y 1990au, a hefyd, i raddau llai, i drefi glan môr gogledd Cymru oedd yn tyfu mewn poblogaeth.