Para 5.25

Hynny yw, mae trafodaethau ynglŷn ag effaith ac arwyddocâd ‘y symud o’r tir’, yn dibynnu i ba raddau rydych yn credu mewn rhyw fath o gysyniad o ddelfryd gwledig. Tra bod rhai’n ystyried bod gwerthoedd uwch yn perthyn i fywyd gwledig; yng ngolwg eraill y cyfan y mae’n ei gynnig yw mwy o le.