Cydnabyddiaethau

Heblaw am ddeunyddiau trydydd parti a lle nodir yn wahanol yn yr adran cydnabyddiaethau, mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded 4.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchenogol a chaiff ei ddefnyddio o dan drwydded (nid yw'n amodol ar Drwydded Creative Commons). Hoffem ddiolch yn garedig i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Mae'r cwrs hwn wedi'i addasu o ddeunydd yn Career Planning and Job Seeking Workbook, cwrs agored Succeed in the workplace sy'n cynnig bathodynnau, a chwrs Career development and employability; y mae pob un ohonynt wedi'u cynhyrchu gan Y Brifysgol Agored.

Delweddau

Cyflwyniad: © Flynt/Bigstockphoto.com; Adran 2: © a2studio/Bigstockphoto.com; Adran 4: © styf22/Bigstockphoto.com; Adran 6: © maridav/Bigstockphoto.com; Adran 6.3: © gstockstudio/Bigstockphoto.com; Adran 6.9: logo Facebook: https://www.facebook.com/; Logo Twitter: https://twitter.com/; Logo LinkedIn: https://www.linkedin.com/.

Fideo

Cyflwyniad: Gareth Davies: © Y Brifysgol Agored 2017.

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfraint. Os ydym wedi anwybyddu unrhyw un mewn camgymeriad, bydd y cyhoeddwyr yn fwy na pharod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.