4.2 Atyniad

Beth sy'n ein denu at bobl eraill ar gyfer y cydberthnasau mwy rhamantus hyn? Mae seicolegwyr wedi nodi nifer o ffactorau i egluro pam y gallem gael ein denu at un person ond nid un arall. Mae tri o'r dylanwadau pwysicaf fel a ganlyn:

  • Agosrwydd a chynefinrwydd
  • Tebygrwydd
  • Ymddangosiad corfforol

4 Cydberthnasau rhwng oedolion a chydberthnasau personol agos

4.3 Agosrwydd a chynefinrwydd