Skip to content
Society, Politics & Law
Author:

OpenLearn Cymru ewch â'ch dysgu ymhellach

Updated Wednesday, 29th April 2020

Gallwch symud ymlaen o ddysgu anffurfiol am ddim i astudio’n ffurfiol gyda chyrsiau prifysgol sy’n arwain at gymwysterau proffesiynol.

Addysg Uwch yng Nghymru

Cliciwch isod i gael mwy o wybodaeth am ddarpariaeth Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

Ewch i chwilotydd cyrsiau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff cenedlaethol sy’n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cefnogi a datblygu addysg ac ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

Astudio gyda’r Brifysgol Agored

Meddwl am astudio gyda’r Brifysgol Agored? Nid chi yw’r unig un. Mae miloedd o ddysgwyr wedi profi ansawdd ein darpariaeth anffurfiol, am ddim ac wedi mynd ymlaen i astudio yn y Brifysgol Agored.

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw hoff brifysgol Cymru - rydym wedi dod i’r brig o ran boddhad myfyrwyr yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol am naw mlynedd yn olynol.

Ni yw’r darparwr addysg uwch rhan amser mwyaf yng Nghymru. Dysgwch fwy am y Brifysgol Agored yng Nghymru a phorwch trwy ein dewis llawn o gyrsiau a chymwysterau www.open.ac.uk/courses

Mwy o gyrsiau am ddim yn Gymraeg

Ewch i Y Porth – y prif lwyfan ar gyfer darparu a rheoli darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Datblygwyd yr adnoddau addysgol ar y Porth gan staff dysgu’r prifysgolion yng Nghymru.

 

Ratings

Share

Related content (tags)

Copyright information

For further information, take a look at our frequently asked questions which may give you the support you need.

Have a question?