Skip to content

OpenLearn Cymru

Grid Rhestr Canlyniadau: 43 eitem
Hawlfraint  image Icon Hawlfraint: Shutterstock
Casgliad llesiant a iechyd meddwl article icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Casgliad llesiant a iechyd meddwl

Yn y casgliad Iechyd Meddwl a Lles (Cymru), mae hwb o adnoddau dwyieithog, rhad ac am ddim, sydd yn ceisio hybu lles cadarnhaol a chefnogi iechyd meddwl da. 

Erthyglau
Ewch â’ch addysgu ar-lein free course icon Lefel Badge icon

Addysg a Datblygiad 

Ewch â’ch addysgu ar-lein

Mae dysgu ar-lein wedi datblygu’n gyflym ac fe’i gwelir bellach ym mhob maes addysg, o ysgolion i hyfforddi sgiliau. Mae mwy o bobl nag erioed yn dysgu trwy gyrsiau ar-lein. Hyd yn oed pan addysgir ‘wyneb yn wyneb’ yn bennaf, mae adnoddau a rhyngweithio ar-lein wedi dod yn rhan allweddol o’r profiad dysgu.

Cwrs am ddim
24 awr
Academi Arian MSE free course icon Lefel Badge icon

Arian a Busnes 

Academi Arian MSE

Mae'r Brifysgol Agored wedi ymuno â MoneySavingExpert (MSE) i gynhyrchu'r cwrs rhad ac am ddim newydd hwn i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi feistroli eich arian. Ysgrifennwyd y cwrs gan y Brifysgol Agored, gyda chyngor ac arweiniad MSE.

Cwrs am ddim
12 awr
Deall datganoli yng Nghymru free course icon Lefel

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith 

Deall datganoli yng Nghymru

  Mae'r cwrs am ddim hwn yn dilyn y ffordd y mae setliad datganoli Cymru wedi cael ei drawsnewid yn yr 20 mlynedd ers y refferendwm ar ddatganoli yn 1997. Byddwch yn ystyried y ffordd y daeth Cynulliad â chefnogaeth mwyafrif bach iawn o'r cyhoedd a phwerau deddfu cyfyngedig yn Senedd â'r pŵer i osod trethi. Byddwch yn archwilio rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu gwleidyddiaeth yng Nghymru heddiw, o ddadleuon dros faint y Senedd a diffyg craffu i gwestiynau am degwch o ran cyllido ac annibyniaeth farnwrol. Gan ddefnyddio fideo, sain ac elfennau rhyngweithiol, mae'r cwrs hwn yn dod â'r prif ddadleuon ym myd gwleidyddiaeth yng Nghymru yn fyw.  

Cwrs am ddim
12 awr
Bywyd ac oes Cyril Lakin video icon

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith 

Bywyd ac oes Cyril Lakin

Mae stori Cyril Lakin, cyn-olygydd llenyddol y Daily Telegraph a'r Sunday Times yn ystod y 1930au, darlledwr y BBC yn ystod y Blitz, ac Aelod Seneddol yn ystod y rhyfel, ac yn taflu goleuni ar themâu ehangach yn stori'r Gymru fodern.

Fideo
1 awr
Sut i ddarllen y newyddion article icon

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith 

Sut i ddarllen y newyddion

Pum awgrym er mwyn eich helpu i adnabod ‘newyddion ffug’ a meddwl yn feirniadol am ein cymdeithas sy'n orlawn o gyfryngau.

Erthyglau
Heb hawlfraint  image Icon Heb hawlfraint: Photo by EtaAm Ba on Unsplash
Cyflwyniad i Bresgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd — Iechyd Meddwl ac Amgylchedd y Gweithle article icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Cyflwyniad i Bresgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd — Iechyd Meddwl ac Amgylchedd y Gweithle

Sut y gall gweithleoedd ddechrau defnyddio syniadau yn ymwneud â phresgripsiynu cymdeithasol gwyrdd i wella llesiant.  

Erthyglau
Arddangosfa Blaenau Gwent REACH article icon

Hanes a’r Celfyddydau 

Arddangosfa Blaenau Gwent REACH

Arddangosfa ar-lein yn dathlu pobl a straeon Blaenau Gwent yn ne-ddwyrain Cymru.

Erthyglau
Heb hawlfraint  image Icon Heb hawlfraint: Pete
Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau? article icon

Addysg a Datblygiad 

Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau?

Mae heriau ychwanegol ynghlwm wrth gyfnod arholiadau - ond os byddwch yn rheoli eich straen, gallwch ei oresgyn. Mae gan Teena Clouston rai awgrymiadau, a gallwch droi eich papurau drosodd nawr.

Erthyglau
Creative commons image Icon Raymond Williams - Copyright free. Leonardo Sciascia vy dati.camera.it, CC BY 4.0 o dan Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license
Raymond Williams a Leonardo Sciascia: Cofio bywydau a gwaddolion article icon

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith 

Raymond Williams a Leonardo Sciascia: Cofio bywydau a gwaddolion

Roedd Raymond Williams a Leonardo Sciascia, y ganwyd y ddau yn 1921, yn ysgolheigion, yn nofelwyr ac yn feirniaid nodedig. Mae Geoff Andrews yn ystyried eu bywydau a'u gwaddolion yn yr erthygl hon.

Erthyglau
Ynglŷn â 'Barod ar gyfer Prifysgol' article icon

Addysg a Datblygiad 

Ynglŷn â 'Barod ar gyfer Prifysgol'

Adnoddau am ddim gan brifysgolion yng Nghymru i'ch helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at addysg uwch.

Erthyglau
Dydd Gŵyl Dewi a rôl y dorf mewn canfyddiadau o hunaniaeth gerddorol Gymreig article icon

Hanes a’r Celfyddydau 

Dydd Gŵyl Dewi a rôl y dorf mewn canfyddiadau o hunaniaeth gerddorol Gymreig

Mae Dydd Gŵyl Dewi bob amser yn achlysur pan mae syniadau am gerddoroldeb Cymreig yn cael eu hailadrodd. Mae Dr Martin V Clarke yn siarad am y dorf chwaraeon a’r rôl gefnogol y mae’n ei chwarae wrth leoli Cymru fel ‘gwlad y gân’.

Erthyglau
Tudalen 1 o 4
Tudalen 1 o 4