Mynd i'r prif gynnwys
Maintenance: OpenLearn Create will be unavailable from 8:00-11:00am on Wednesday 26 June 2024.
Maintenance: OpenLearn Create will be unavailable from 8:00-11:00am on Wednesday 26 June 2024.
Maintenance: OpenLearn Create will be unavailable from 8:00-11:00am on Wednesday 26 June 2024.

Cwrs am Ddim

Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn

Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r

Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn

Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

 • 5 oriau o astudiaeth
 • Lefel 1: Rhagarweiniol
 • Enillwch fathodyn digidol

Sgorau

0 allan o 5 seren

Creu cyfrif i gael mwy

Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

View this course

Creu cyfrif
  • Croeso

   Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad byr i faes cynhwysiant addysgol. Gallwch hefyd weld y cyrsiau eraill yn y casgliad hwn Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr a Gwaith tîm: cyflwyniad i lywodraethwyr ysgol.

   Ni waeth pa ysgol y byddwch yn eich canfod eich hun ynddi, bydd y ffordd y mae'n ymdrin ag addysg gynhwysol yn ffactor bwysig wrth bennu diwylliant ei hamgylchedd dysgu ac addysgu. Dros yr ychydig oriau nesaf, cewch gyflwyniad i rai o'r egwyddorion a'r dadleuon a fydd wedi llywio'r modd y mae eich ysgol yn ymdrin â chynhwysiant. Byddwch yn ystyried safbwyntiau gwahanol ar gynhwysiant, yn benodol y ffordd y mae modelau meddygol a chymdeithasol wedi dylanwadu ar ein meddylfryd presennol. Byddwch hefyd yn ystyried y rhwystrau i gynhwysiant, a'r gwahaniaeth rhwng integreiddio a chynnwys. Hefyd, byddwch yn ystyried rhai o'r dogfennau allweddol, er enghraifft Datganiad Salamanca a'r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol, sy'n sail i'n meddylfryd presennol yn y maes hwn.

   Mae’r Cwrs Agored Bathodyn hwn yn rhan o gasgliad o adnoddau hyfforddiant ar gyfer llywodraethwyr ysgol yng Nghymru. Datblygwyd y casgliad gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru gyda’r nod o ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a myfyrdodau ychwanegol a all eich helpu yn eich rôl fel llywodraethwr.

  • Enillwch fathodyn digidol

   Enillwch fathodyn digidol

   Drwy astudio'r cwrs cewch gyfle i ennill bathodyn digidol – mae angen i chi glicio ar y botwm 'Cofrestru' er mwyn gallu cwblhau'r cwisiau ac ennill y bathodyn.

  • Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad o gyrsiau o'r enw Wales school governor collection. Mae 6 cwrs yn y casgliad hwn felly efallai y dewch o hyd i gyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

   Gweld y casgliad hwn

  • Deilliannau dysgu'r cwrs

   O ganlyniad i astudio’r cwrs hwn, bydd gennych ymwybyddiaeth o’r canlynol:

   gwell dealltwiraeht o rôl arweinyddiaeth wrth ddatblygu ysgolion a gwella deilliannau disgyblion

   gallu trafod a dadansoddi rhai o’r ffactorau a all ddylanwadu ar arweinyddiaeth lwyddiannus a chyfrannu ati

   gallu myfyrio ar y dulliau arwain a ddefnyddir mewn sefydliadau addysgol sy’n hysbysu i chi a gwerthfawrogi pwysigrwydd defnyddio tystiolaeth i gefnogi safbwyntiau

   gwerthfawrogi pwysigrwydd cynllunio a gwerthuso datblygiad dysgu proffesiynol

  • Course dates:

   First Published 18/12/2019.

  Cynnwys y cwrs

  Isod mae cynnwys y cwrs. Gallwch glicio ar unrhyw adran yma a bydd yn eich arwain trwy'r adran hon o'r cwrs.

  Adolygiad O'r Cwrs

  0 Ratings

  0 review for this course

  This course is rated 0

  We invite you to discuss this subject, but remember this is a public forum.

  Please be polite, and avoid your passions turning into contempt for others. We may delete posts that are rude or aggressive; or edit posts containing contact details or links to other websites.

  Adolygiad o'r cwrs

   Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

   • 5 oriau o astudiaeth
   • Lefel 1: Rhagarweiniol
   • Enillwch fathodyn digidol

   Sgorau

   0 allan o 5 seren

   Creu cyfrif i gael mwy

   Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

   View this course

   Creu cyfrif

   Lawrlwytho cwrs

   Lawrlwytho'r cwrs hwn ar gyfer ei ddefnyddio all-lein neu ar ddyfeisiau eraill.

   Gwobrwyon y cwrs

   • Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r cyrsiau hyn.

   • Os byddwch yn cwblhau'r cwrs hwn, cewch fathodyn digidol am ddim i'w ddangos a rhannu'r hyn rydych wedi'i gyflawni.