Skip to main content

Course

ગુજરાતી વાર્તા લેખન - માસ્ટર ક્લાસ

ગુજરાતી વાર્તા લેખન - માસ્ટર ક્લાસ

About this course

 • 6 hours study
 • Level 1: Introductory

Ratings

5 out of 5 stars

Sign up to get more

You can start learning at any time. By signing up and enrolling you can track your progress and earn a Statement of Participation upon completion, all for free.

View this course

Sign up to get more
  • આ વાર્તા એટલે શું?

   Banner of the masterclass


   એક હતી કીડી અને એક હતો હાથી. બંને એક દિવસ સામસામા ભટકાયા.કીડીએ હાથીને કીધું કે....

   વાર્તા એટલે શું? 

   એમ તો ભારતીય જનમાનસને વાર્તાની વ્યાખ્યા સમજાવવી ન પડે. દરેક ભારતીય નાનપણથી લઈને જીવે ત્યાં સુધી જાતજાતની ધાર્મિક, સામાજિક, વાસ્તવિક વાર્તાઓ જોઈ-સાંભળી- અનુભવીને જ મોટો થયો હોય છે. ઘણા લેખકો કહે છે એમ વાર્તા એટલે દેખીતી વાસ્તવિકતા કરતા ય વધુ સ્પષ્ટ રીતે સત્ય કહેવાનું માધ્યમ! વાર્તાકાર એટલે કોણ? કે જે કોઈને કોઈ કારણસર વાર્તા કહ્યા વિના રહી ન શકે. મનોરંજન કરવા, આનંદ કરવા, પોતાને વ્યક્ત કરવા, માણસ અને સમાજના અંતઃકરણની ઊંડી બાબતોને ઉજાગર કરવા, કંઈક એવું કહેવા કે જે આખી માણસજાતમાં ઊંડે ઊંડે ધરબાયેલું છે - એને ઉજાગર કરવા. ઘણાં કારણો હોઈ શકે.


   ટેક્નિકલ ભાષામાં સમજવું હોય તો વાર્તા એટલે - માણસો અને ઘટનાઓ. પાત્ર સાથે કંઈક બનવું જોઈએ - બહારથી કે અંદરથી - એટલે વાર્તાની શરૂઆત થાય. 


   'એક હતી કીડી અને એક હતો હાથી. બંને એક દિવસ સામસામા ભટકાયા.કીડીએ હાથીને કીધું કે....'

   કીડી અને હાથી બંને પાત્ર છે. એમની સાથે એક ઘટના બની - બંને સામસામા ભટકાયા. અને પછી..... પછી વાર્તા આગળ વધે છે. આ સાવ સામાન્ય ઉદાહરણ.


   વાર્તા એટલે સામાન્ય પરિસ્થતિમાં - રોજિંદી ઘટમાળમાં આવતો બદલાવ. કે જે વાંચનારમાં 'આગળ શું?' એ ઉત્સુકતા જગાડે. કે જે એ વાર્તાના પાત્રોમાં કંઈક બદલાવ લાવે.

   વાર્તા એટલે તેમાં રહેલા પાત્રો નિર્ણય લઇ કઈ રીતે એક પછી એક ઘટનામાં મુકાય છે કે પછી એક પછી એક બનતી ઘટનાઓને કારણે કઈ રીતે પાત્રો અને તેમની મનોસ્થિતિ બદલાતી જાય છે.


   વાર્તામાં શું શું હોય? - વાર્તામાં શરૂઆત હોય, મધ્ય હોય અને અંત હોય. વાર્તામાં પાત્રો હોય. તેમની કોઈ ઈચ્છા હોય. તે જીવનમાં કંઈક કરવા માંગતા હોય. વાર્તામાં પાત્રો વચ્ચે સંવાદ હોય. વાર્તામાં વર્ણન પણ હોય. વાર્તામાં પાત્રોનો બીજા પાત્રો સાથે કે પોતાની જાત સાથે સંઘર્ષ પણ હોય જે વાચકોને જકડી રાખે. વાર્તામાં લાગણીઓ હોય. વાર્તામાં અંત પણ હોય. 


   આ બધી જ મૂળભૂત બાબતોને એક નવો લેખક સમજી શકે એ પ્રકારે આ કોર્સ તૈયાર થયો છે. 

   રસપ્રદ પાત્ર કઈ રીતે ઘડવા, પાત્રોનો એવો સંઘર્ષ કઈ રીતે ઉભો કરવો કે જે વાચકોને જકડી રાખે, ઉપરાંત વર્ણનના લેખન, સંવાદના લેખનની પાયાની બાબતો, જરૂરી મૂળભૂત શબ્દભંડોળ અને સાવ પાયાની સૂચનાઓ અને મદદ, તથા અન્ય ઘણું - એક સારી વાર્તાની આવી મૂળભૂત બાબતો આ કોર્સમાં સમાવવામાં આવી છે. 


   એક સારી વાર્તા - હંમેશા અઢળક વાંચન અને પછી લેખન કરતા લખાય જ. આ કોર્સનો હેતુ આપને એ તરફ વાળવાનો, સારી વાર્તાના અમુક અતિ મહત્વના અને બેઝિક પાસાઓની -વાર્તા ઘડતરના પાયાઓની જાણકારી આપવાનો છે, કે જે વાર્તા લેખનમાં મદદરૂપ બને. જો આપ લખતાં શીખી રહ્યા છો કે કદી લખ્યું નથી અને શીખવા માંગો છો તો સાવ પાયાની શરૂઆત સાથે માર્ગદર્શન આપ મેળવી શકો એ માટે જ આ કોર્સ છે.

  • Course learning outcomes

   કોર્સ દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ લેખક બનવા તરફનું પહેલું પગથીયું 

  • Course dates:

   First Published 20/04/2020.

  Course content

  Below is the course content. You can click on any section here and it will take you through to this section of the course.
  • Expandવાર્તા કહેવી છે શું કામ?

  • Expandવાર્તાનું મૂળભૂત માળખું - વાર્તા આ રીતે ઘડશો?

  • Expandવાર્તાનું વર્ણન કરવાની પાયાની બાબતો

  • Expandવાર્તામાં દ્રષ્ટિકોણ એટલે શું? એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરશો?

  • Expandવાર્તામાં રસપ્રદ - યાદગાર - પાત્રો કઈ રીતે બનાવશો?

  • Expandસંઘર્ષ

  • Expandસંવાદ (ડાયલોગ્સ) કઈ રીતે લખવા?

  • Expandસંવાદમાં ટાળવા જેવી સામાન્ય ભૂલો

  • Expandસંવાદને રસપ્રદ રીતે કઈ રીતે લખશો?

  Course Reviews

  2 Ratings

  2 reviews for this course

  This course is rated 5

  We invite you to discuss this subject, but remember this is a public forum.

  Please be polite, and avoid your passions turning into contempt for others. We may delete posts that are rude or aggressive; or edit posts containing contact details or links to other websites.

  Course reviews

  • Aslam Shaikh

   Gujarati

   Aslam Shaikh21 February 2022 7:47

   An amazing introductory course in gujarati.

  • Jitesh Donga

   Awesome!

   Jitesh Donga20 April 2020 11:23

   Thanks for sharing the course.

  About this course

  • 6 hours study
  • Level 1: Introductory

  Ratings

  5 out of 5 stars

  Sign up to get more

  You can start learning at any time. By signing up and enrolling you can track your progress and earn a Statement of Participation upon completion, all for free.

  View this course

  Sign up to get more