Cwrs am ddim

Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau

Datganiad o gyfranogiad am ddim ar ôl cwblhau'r cwrs
Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau

Mae'r uned hon yn eich cyflwyno i ddull cymdeithasol-ddiwylliannol o ddeall a dadansoddi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu mewn sefydliadau addysgol, gartref ac yn y gweithle.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • dysgu mwy am y syniad o ddysgu fel ffenomenon cymdeithasol, nid ffenomenon unigol
  • datblygu rhai adnoddau cysyniadol ar gyfer dadansoddi'r hyn a ddysgir
  • gwella eich dealltwriaeth o'r hyn sy'n ategu dysgu a'r hyn sy'n creu rhwystrau i ddysgu a'r broses o asesu'r hyn a ddysgir
  • ystyried rhai o oblygiadau'r syniad hwn o ran ategu'r hyn a ddysgir mewn sefydliadau addysgol ac yn y gweithle.

First Published: 12/08/2019

Updated: 17/02/2020

Gallwch gychwyn y cwrs hwn yn syth heb gofrestru. Cliciwch ar un o’r adrannau isod i gychwyn unrhyw bwynt yn y cwrs.
Os ydych yn dymuno tracio’ch cynnydd, ennill Datganiad Cyfranogiad am ddim, a cael mynediad at yr holl gwisiau a gweithgareddau, cofrestrwch.

Cynnwys y cwrs