Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Dysgu ac arfer: gweithrediad a hunaniaethau

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Dysgu ac arfer: gweithrediad a hunaniaethau

Mae'r uned hon yn eich cyflwyno i ddull cymdeithasol-ddiwylliannol o ddeall a dadansoddi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu mewn sefydliadau addysgol, gartref ac yn y gweithle.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • dysgu mwy am y syniad o ddysgu fel ffenomenon cymdeithasol, nid ffenomenon unigol
  • datblygu rhai adnoddau cysyniadol ar gyfer dadansoddi'r hyn a ddysgir
  • gwella eich dealltwriaeth o'r hyn sy'n ategu dysgu a'r hyn sy'n creu rhwystrau i ddysgu a'r broses o asesu'r hyn a ddysgir
  • ystyried rhai o oblygiadau'r syniad hwn o ran ategu'r hyn a ddysgir mewn sefydliadau addysgol ac yn y gweithle.

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/08/2019

Wedi'i ddiweddaru: 17/02/2020

Hepgor Graddau y Cwrs