Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Gweithgaredd
  • 20 munud

Rhwyd Gymorth: A allwch chi helpu rhywun mewn angen?

Diweddarwyd Dydd Llun, 15 Chwefror 2021
Bydd pob un ohonom yn wynebu heriau personol, ond a allech chi gael effaith gadarnhaol ar fywyd rhywun? Rhowch gynnig ar ein ‘Rhwyd Gymorth’ i weld a allwch chi helpu pedwar o bobl. 

A Support Net in Welsh Dewiswch y ddelwedd uchod i gychwyn ar eich taith.

Cyfarwyddiadau

I gael y canlyniadau gorau, defnyddiwch borwr gwe modern. Uwchraddiwch i’r fersiwn ddiweddaraf o’r Internet Explorer neu ddewis opsiwn amgen rhad ac am ddim fel Google Chrome, Firefox neu Safari. 

Cefnogaeth Ychwanegol

Gall profi problemau iechyd meddwl, neu gefnogi rhywun sy’n eu profi, fod yn anodd i’w reoli ar eich pen eich hun. Mae cysylltu â’ch meddyg teulu yn fan cychwyn cyffredin, os ydych yn teimlo’n sâl yn feddyliol – ond meddyliwch hefyd am ymgynghori â therapydd hyfforddedig, ffrindiau a theulu, elusennau, cymorth cymunedol a gwaith, a gwasanaethau myfyrwyr. Yn ogystal, isod mae rhestr o adnoddau a llinellau cymorth defnyddiol:

 

Mae’r adnodd hwn yn rhan o ‘Gasgliad Llesiant ac Iechyd Meddwl’ wedi ei greu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru. Gallwch ddysgu mwy a dod o hyd i gyrsiau, erthyglau a gweithgareddau eraill ar dudalen hafan y casgliad.


Take it further with The Open University

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Awdur

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?