Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Mae parchu hunaniaeth pob person yn un o werthoedd canolog gwaith cymdeithasol ond, fel y mae'r term yn awgrymu, mae gwaith cymdeithasol yn golygu mwy na safbwyntiau unigol: mae hefyd yn digwydd o fewn cyd-destun cymdeithasol. Mae cymdeithas, demograffi, daearyddiaeth, deddfwriaeth genedlaethol, polisi cenedlaethol ac iaith oll yn chwarae rhan bwysig, ym mywydau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ac ymarfer gweithwyr cymdeithasol. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i bwysigrwydd cydnabod bod ymarfer gwaith cymdeithasol yn digwydd mewn cyd-destun. Yn benodol, byddwch yn dysgu beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru - yn y cyd-destun Cymreig.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • datblygu dealltwriaeth o ystyr y gair 'cymdeithasol' mewn ymarfer gwaith cymdeithasol
  • ystyried effaith y cyd-destun Cymreig ar ymarfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru er mwyn gweld pa werthoedd ac agweddau sy'n sail i ymarfer gwaith cymdeithasol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/09/2019

Wedi'i ddiweddaru: 15/05/2020

Hepgor Graddau y Cwrs