Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Rydych bellach wedi cwblhau Sesiwn 4. Canolbwyntiodd y sesiwn hon ar sut i ddechrau gweithio tuag at eich nodau, sut i ymchwilio a chynllunio, sut y gallwch helpu eich hun, a sut i gydnabod bod angen i ni gael help eraill weithiau a gwybod ble i gael yr help hwnnw.

Yn sesiwn olaf Beth amdana i? byddwch yn edrych yn agosach ar y rhwydweithiau cymorth yn eich bywyd eich hun a all eich helpu wrth i chi weithio tuag at eich nodau. Byddwch hefyd yn nodi ffynonellau eraill o wybodaeth, cyngor ac arweiniad sydd ar gael i chi wrth i gynllunio eich camau nesaf.

Sesiwn 5: Nodi fy nghamau nesaf a ble y gallaf ddod o hyd i wybodaeth a chymorth [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]