Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Nod Sesiwn 1 oedd eich helpu i ddechrau meddwl amdanoch chi'ch hun ac fe'i cynlluniwyd i'ch helpu i ddeall sut rydych yn teimlo am eich sefyllfa bresennol.

Mae'n siŵr y gwnaethoch ddarganfod eich bod yn gwneud llawer o bethau gan ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau a galluoedd - efallai eich bod wedi darganfod rhai ohonynt drwy ofalu ac efallai fod gennych rai eraill cyn dechrau gofalu. Efallai na wnaethoch sylweddoli pa mor fedrus ydych mewn gwirionedd, na pha rinweddau sydd gennych? Un o nodau myfyrio yw eich helpu i gydnabod eich sgiliau a'ch doniau eich hun.

Rydych bellach wedi cwblhau Sesiwn 1. Yn Sesiwn 2 byddwch yn ystyried sut mae'r sgiliau, y galluoedd a'r rhinweddau hyn wedi datblygu dros amser.

Sesiwn 2: Dysgu drwy edrych ar fy mywyd dros amser [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]