Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Fy llinell amser

Ffigur 2.4

Gweithgaredd 2.2 Fy llinell amser

Timing: Dylech dreulio tua 15 munud ar y gweithgaredd hwn.

Ar ôl edrych ar enghreifftiau Claire a Christine, rhowch gynnig ar dynnu eich llinell amser eich hun.

Defnyddiwch daflen gweithgaredd 2.2 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   a ddarparwyd

NEU

Ewch i Weithgaredd 2.2 yn eich Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau eich gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Cofiwch mai chi sy'n dewis beth i'w gynnwys a'r llinell amser rydych am ganolbwyntio arni - eich bywyd cyfan, neu gyfnod penodol. Nid oes angen i hyn fod yn or-fanwl . Rhoddir pethau drwg yn hanner waelod y dudalen a phethau da yn yr hanner uchaf, fel y mae Claire a Christine wedi'i wneud.

Os ydych yn astudio mewn grŵp, efallai y byddwch am rannu eich llinell amser ag eraill.