Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Nod y sesiwn hon oedd eich annog i feddwl am eich bywyd a phopeth rydych wedi'i ddysgu o'ch profiad hyd yma. Drwy feddwl am eich gorffennol, rydych yn darganfod sut mae eich profiadau, boed yn dda neu'n ddrwg, wedi eich helpu i dyfu a faint rydych wedi'i ddysgu ohonynt. A fu'r gweithgareddau hyn yn ddefnyddiol? A wnaethoch ddysgu unrhyw beth newydd o hyn nad oeddech wedi sylwi arno o'r blaen?

Rydych bellach wedi cwblhau Sesiwn 2; byddwch yn ystyried y syniadau hyn ymhellach yn Sesiwn 3.

Os hoffech gael rhagor o ganllawiau ar unrhyw faterion a godwyd yn sgil y gweithgareddau hyn, efallai y bydd rhai cysylltiadau defnyddiol yn yr adran Rhagor o wybodaeth [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   ar ddiwedd y cwrs neu ewch i Carers.org i ddod o hyd i'ch gwasanaeth cymorth lleol agosaf neu i siarad â rhywun ar-lein.

...

Sesiwn 3: Nodi fy sgiliau, rhinweddau a galluoedd