Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Datblygwyd Beth amdana i? gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a'r Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae'n seiliedig ar ac wedi'i addasu o gynnwys a ddatblygwyd gan Lindsay Hewitt a Christine McConnell o'r Brifysgol Agored yn yr Alban [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] mewn cydweithrediad â Rhaglenni Bridges.

Rydym yn hynod ddiolchgar i ofalwyr a staff o Wasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS) am rannu eu straeon a phrofi gweithgareddau'r cwrs. Gobeithio bod rhywbeth yn eu profiadau sy'n siarad â chi hefyd.

Heblaw am ddeunyddiau trydydd parti a lle nodir yn wahanol (gweler y telerau ac amodau), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan drwydded 4.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchenogol a chaiff ei ddefnyddio o dan drwydded (nid yw'n amodol ar Drwydded Creative Commons). Hoffem ddiolch yn garedig i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Delweddau

Ffigur 2.1: © Ivan Bastien/iStockphoto.com

Ffigur 2.2: © Open University

Ffigur 2.3: © Open University

Ffigur 2.4: © Ivo Gretener/iStockphoto.com

Video/audio: © The Open University

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfraint. Os ydym wedi anwybyddu unrhyw un mewn camgymeriad, bydd y cyhoeddwyr yn fwy na pharod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.

Datblygu eich dysgu ymhellach

Cliciwch y ddolen uchod i gael rhagor o wybodaeth am:

– astudiaethau pellach yn Gymraeg mewn perthynas â'r pwnc hwn

– cynnwys astudio cysylltiedig gan Y Brifysgol Agored

– y pwnc hwn a deunyddiau cwrs am ddim ar OpenLearn

– astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio ar gyfer cymwysterau ar-lein.

nesaf: Sesiwn 3: Nodi fy sgiliau, rhinweddau a galluoedd