Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Sgiliau a rhinweddau gofalwyr

Dechreuwn drwy wylio Claire yn siarad am y sgiliau a'r rhinweddau y mae wedi'u datblygu fel gofalwr.

Download this video clip.Video player: cym_s3_claire_video.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Defnyddiodd Claire rai o'r geiriau a'r ymadroddion allweddol canlynol i ddisgrifio'r sgiliau a'r rhinweddau y mae wedi'u datblygu wrth ofalu:

  • deall, addasu, datrys problemau, darllen rhwng y llinellau, cefnogol, cadarnhaol

Beth yw eich barn chi am sylwadau Claire? A dybiwch fod gennych chi rai o'r sgiliau a'r rhinweddau hyn?