Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Nod y sesiwn hon oedd eich cael i feddwl am sut mae eich profiadau, gan gynnwys y rhai rydych wedi'u cael fel gofalwr, wedi eich helpu i ddatblygu sgiliau a rhinweddau.

A ydych wedi gallu adnabod y sgiliau a'r galluoedd rydych wedi'u datblygu fel gofalwr? A ydych yn rhannu'r rhai a danlinellwyd gan y gofalwyr yn y sesiwn hon? A oes gennych rinweddau eraill y mae eich rôl ofalu wedi eich helpu i'w datblygu?

Yn y sesiwn nesaf, byddwch yn ystyried sut y gallai'r sgiliau, y rhinweddau a'r galluoedd hyn fod yn berthnasol i'ch nodau yn y dyfodol - datblygiad personol, astudiaethau neu yrfa.

Sesiwn 4: Egluro fy nodau a chynllunio ar gyfer y dyfodol [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]